Komisia pre cestovný ruch a medzinárodnú spoluprácu - Zasadnutie 18.01.2023