Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania - Zasadnutie 02.03.2023