Komisia pre cestovný ruch a medzinárodnú spoluprácu - Zasadnutie 11.05.2023