Komisia pre cestovný ruch a medzinárodnú spoluprácu - Zasadnutie 15.06.2023