Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania


Plaváková Lucia

JUDr. Plaváková Lucia, PhD.

Team Bratislava, Progresívne Slovensko, Sloboda a Solidarita

[email protected]

Machata Marek

Mgr. et Mgr. Machata Marek

Team Bratislava, Progresívne Slovensko, Sloboda a Solidarita

[email protected]

Štasselová Lucia

Ing. arch. Štasselová Lucia

Team Bratislava, Progresívne Slovensko, Sloboda a Solidarita

[email protected]

Dej Dávid

Bc. Dej Dávid

Team Bratislava, Progresívne Slovensko, Sloboda a Solidarita

[email protected]

Vallo Jakub

MUDr. Vallo Jakub, MPH

Team Bratislava, Progresívne Slovensko, Sloboda a Solidarita

[email protected]

Antalová Plavuchová Lenka

Mgr. Antalová Plavuchová Lenka

Team Bratislava, Progresívne Slovensko, Sloboda a Solidarita

[email protected]

Čahojová Dana

MUDr. Čahojová Dana

STAROSTOVIA A NEZAVISLÍ KANDIDÁTI

[email protected]


Dvořák Oskar

Mgr. Dvořák Oskar

Team Bratislava, Progresívne Slovensko, Sloboda a Solidarita

[email protected]

vzdanie sa k 31. 10. 2023