Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania - Zasadnutie 20.11.2023