Komisia pre cestovný ruch a medzinárodnú spoluprácu - Zasadnutie 09.02.2023