Komisia pre cestovný ruch a medzinárodnú spoluprácu - Zasadnutie 01.03.2023