Komisia pre cestovný ruch a medzinárodnú spoluprácu - Zasadnutie 09.03.2023