Ing. Pajdlhauser Róbert

Poslanec

Kandidoval(a) za: SME RODINA, Kresťanskodemokratické hnutie, ZA ĽUDÍ, DOBRÁ VOĽBA a Umiernení, SZÖVETSÉG - Magyarok. Nemzetiségek. Región. / ALIANCIA - Maďari. Národnosti. Regióny
Volebný obvod: Rača
Počet hlasov: 1928
E-mail: [email protected]

Poslanecký klub: Klub starostov
Člen predstavenstva: Bratislavská organizácia cestovného ruchu - Bratislava Tourist Board
Dozorná rada: Mestské centrum Stará Tržnica, Technické siete Bratislava, a.s.

Účasť na zasadnutiach

2024
13.05.2024 - Komisia pre správu a podnikanie s majetkom mesta - ospravedlnený
02.05.2024 - Komisia územného a strategického plánovania a výstavby - prítomný
25.04.2024 - Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy (2022 - 2026) - prítomný
23.04.2024 - Komisia územného a strategického plánovania a výstavby - ospravedlnený
16.04.2024 - 18.04.2024 - Mandátová komisia - prítomný
08.04.2024 - Komisia pre správu a podnikanie s majetkom mesta - prítomný
04.04.2024 - Komisia územného a strategického plánovania a výstavby - prítomný
14.03.2024 - Komisia územného a strategického plánovania a výstavby - prítomný
29.02.2024 - Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy (2022 - 2026) - prítomný
12.02.2024 - Komisia pre správu a podnikanie s majetkom mesta - prítomný
08.02.2024 - 15.02.2024 - Mandátová komisia - prítomný
01.02.2024 - Komisia územného a strategického plánovania a výstavby - prítomný
2023
20.12.2023 - 28.12.2023 - Mandátová komisia - prítomný
14.12.2023 - Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy (2022 - 2026) - ospravedlnený
27.11.2023 - Komisia pre správu a podnikanie s majetkom mesta - prítomný
23.11.2023 - Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy (2022 - 2026) - prítomný
21.11.2023 - Komisia územného a strategického plánovania a výstavby - prítomný
20.11.2023 - Komisia pre správu a podnikanie s majetkom mesta - prítomný
06.11.2023 - Komisia pre správu a podnikanie s majetkom mesta - prítomný
02.11.2023 - Komisia územného a strategického plánovania a výstavby - prítomný
26.10.2023 - Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy (2022 - 2026) - prítomný
10.10.2023 - 16.10.2023 - Mandátová komisia - prítomný
09.10.2023 - Komisia pre správu a podnikanie s majetkom mesta - prítomný
05.10.2023 - Komisia územného a strategického plánovania a výstavby - prítomný
04.10.2023 - Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy (2022 - 2026) - prítomný
25.09.2023 - Komisia pre správu a podnikanie s majetkom mesta - prítomný
18.09.2023 - Komisia pre správu a podnikanie s majetkom mesta - prítomný
08.09.2023 - Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy (2022 - 2026) - prítomný
07.09.2023 - Komisia územného a strategického plánovania a výstavby - prítomný
06.09.2023 - Komisia pre správu a podnikanie s majetkom mesta - prítomný
29.06.2023 - Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy (2022 - 2026) - prítomný
26.06.2023 - Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov mestského zastupiteľstva - ospravedlnený
22.06.2023 - Komisia územného a strategického plánovania a výstavby - ospravedlnený
14.06.2023 - Komisia pre správu a podnikanie s majetkom mesta - prítomný
13.06.2023 - Komisia územného a strategického plánovania a výstavby - prítomný
12.06.2023 - Komisia pre správu a podnikanie s majetkom mesta - prítomný
25.05.2023 - Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy (2022 - 2026) - prítomný
11.05.2023 - Mestská rada hlavného mesta SR Bratislavy (2022 - 2026) - prítomný
09.05.2023 - Komisia pre správu a podnikanie s majetkom mesta - prítomný
04.05.2023 - Komisia územného a strategického plánovania a výstavby - prítomný
27.04.2023 - Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy (2022 - 2026) - prítomný
13.04.2023 - Mestská rada hlavného mesta SR Bratislavy (2022 - 2026) - prítomný
11.04.2023 - Komisia pre správu a podnikanie s majetkom mesta - ospravedlnený
04.04.2023 - Komisia územného a strategického plánovania a výstavby - prítomný
27.03.2023 - Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov mestského zastupiteľstva - prítomný
23.03.2023 - Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy (2022 - 2026) - prítomný
15.03.2023 - 17.03.2023 - Mandátová komisia - prítomný
09.03.2023 - Mestská rada hlavného mesta SR Bratislavy (2022 - 2026) - prítomný
06.03.2023 - Komisia pre správu a podnikanie s majetkom mesta - prítomný
02.03.2023 - Komisia územného a strategického plánovania a výstavby - prítomný
28.02.2023 - Komisia pre správu a podnikanie s majetkom mesta - prítomný
28.02.2023 - 03.03.2023 - Mandátová komisia - prítomný
16.02.2023 - Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy (2022 - 2026) - prítomný
09.02.2023 - Mestská rada hlavného mesta SR Bratislavy (2022 - 2026) - prítomný
06.02.2023 - Komisia pre správu a podnikanie s majetkom mesta - prítomný
02.02.2023 - Komisia územného a strategického plánovania a výstavby - prítomný
25.01.2023 - 03.02.2023 - Mandátová komisia - prítomný
23.01.2023 - Komisia pre správu a podnikanie s majetkom mesta - prítomný
2022
15.12.2022 - Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy (2022 - 2026) - prítomný
13.12.2022 - Mestská rada hlavného mesta SR Bratislavy (2022 - 2026) - prítomný
07.12.2022 - Komisia pre správu a podnikanie s majetkom mesta - prítomný
29.11.2022 - Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy (2022 - 2026) - prítomný