Komisia územného a strategického plánovania a výstavby - Zasadnutie 23.04.2024