Komisia územného a strategického plánovania a výstavby - Zasadnutie 14.03.2024