Komisia územného a strategického plánovania a výstavby - Zasadnutie 13.06.2023