Komisia územného a strategického plánovania a výstavby - Zasadnutie 04.04.2023