Komisia územného a strategického plánovania a výstavby - Zasadnutie 21.11.2023

  • 21. novembra 2023, 16:30 h (spoločná komisia s Komisiou pre životné prostredie a klimatickú zmenu)
  • online prostredníctvom aplikácie Zoom
  • Predsedajúci: Mgr. Antalová Plavuchová Lenka
  • Pozvánka [33.17 kB]