Komisia územného a strategického plánovania a výstavby - Zasadnutie 05.10.2023