Komisia územného a strategického plánovania a výstavby - Zasadnutie 07.09.2023