Komisia územného a strategického plánovania a výstavby - Zasadnutie 02.03.2023