Komisia územného a strategického plánovania a výstavby - Zasadnutie 02.05.2024