Komisia územného a strategického plánovania a výstavby - Zasadnutie 02.11.2023