BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Mgr. Bučan Ján

Poslanec

Volebný obvod: Petržalka
Počet hlasov: 5737
Telefón: +421 903 709 948
E-mail: janbucan@gmail.com

Účasť na zasadnutiach

2022
06.06.2022 - Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta - prítomný
09.05.2022 - Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta - prítomný
04.04.2022 - Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta - prítomný
24.03.2022 - Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta - prítomný