Ing. Pilka Michal

Odborník

Účasť na zasadnutiach

2010
20.10.2010 - Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta (2006 - 2010) - ospravedlnený
22.09.2010 - Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta (2006 - 2010) - prítomný
16.06.2010 - Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta (2006 - 2010) - ospravedlnený
12.05.2010 - Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta (2006 - 2010) - prítomný
21.04.2010 - Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta (2006 - 2010) - ospravedlnený
10.03.2010 - Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta (2006 - 2010) - ospravedlnený
17.02.2010 - Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta (2006 - 2010) - prítomný
20.01.2010 - Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta (2006 - 2010) - prítomný
2009
02.12.2009 - Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta (2006 - 2010) - prítomný
04.11.2009 - Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta (2006 - 2010) - prítomný
07.10.2009 - Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta (2006 - 2010) - ospravedlnený
09.09.2009 - Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta (2006 - 2010) - ospravedlnený
17.06.2009 - Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta (2006 - 2010) - ospravedlnený
20.05.2009 - Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta (2006 - 2010) - ospravedlnený
15.04.2009 - Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta (2006 - 2010) - prítomný
18.03.2009 - Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta (2006 - 2010) - prítomný
25.02.2009 - Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta (2006 - 2010) - prítomný
27.01.2009 - Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta (2006 - 2010) - prítomný
2002
24.04.2002 - Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta (1998 - 2002) - prítomný
20.03.2002 - Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta (1998 - 2002) - prítomný
20.02.2002 - Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta (1998 - 2002) - prítomný
23.01.2002 - Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta (1998 - 2002) - prítomný
09.01.2002 - Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta (1998 - 2002) - prítomný
2001
05.12.2001 - Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta (1998 - 2002) - prítomný
21.11.2001 - Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta (1998 - 2002) - prítomný
24.10.2001 - Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta (1998 - 2002) - prítomný
26.09.2001 - Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta (1998 - 2002) - prítomný
05.09.2001 - Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta (1998 - 2002) - prítomný
20.06.2001 - Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta (1998 - 2002) - prítomný
23.05.2001 - Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta (1998 - 2002) - prítomný
25.04.2001 - Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta (1998 - 2002) - prítomný
28.03.2001 - Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta (1998 - 2002) - prítomný
13.03.2001 - Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta (1998 - 2002) - prítomný
06.02.2001 - Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta (1998 - 2002) - prítomný
15.01.2001 - Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta (1998 - 2002) - prítomný