Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta - Zasadnutie 07.10.2009

  • 7. októbra 2009