Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta - Zasadnutie 16.06.2010

  • 16. júna 2010