Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta - Zasadnutie 15.04.2009

  • 15. apríla 2009