Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta - Zasadnutie 20.06.2001

  • 20. júna 2001