Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta - Zasadnutie 02.12.2009

  • 2. decembra 2009