Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta - Zasadnutie 24.04.2002

  • 24. apríla 2002