Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta - Zasadnutie 23.05.2001

  • 23. mája 2001