Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta - Zasadnutie 23.01.2002

  • 23. januára 2002