Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta - Zasadnutie 21.04.2010

  • 21. apríla 2010