Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta - Zasadnutie 25.02.2009

  • 25. februára 2009