Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta - Zasadnutie 27.01.2009

  • 27. januára 2009