Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta - Zasadnutie 09.01.2002

  • 9. januára 2002