Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta (1998 - 2002)

  • Typ: Komisia