Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta - Zasadnutie 25.04.2001

  • 25. apríla 2001