Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta - Zasadnutie 28.03.2001

  • 28. marca 2001