Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta - Zasadnutie 20.10.2010

  • 20. októbra 2010