Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta - Zasadnutie 13.03.2001

  • 13. marca 2001