Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta - Zasadnutie 20.03.2002

  • 20. marca 2002