Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta - Zasadnutie 05.09.2001

  • 5. septembra 2001