Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta - Zasadnutie 17.02.2010

  • 17. februára 2010