Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta - Zasadnutie 20.01.2010

  • 20. januára 2010