Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta - Zasadnutie 09.09.2009

  • 9. septembra 2009