Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta - Zasadnutie 04.11.2009

  • 4. novembra 2009