Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta - Zasadnutie 26.09.2001

  • 26. septembra 2001