Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta - Zasadnutie 12.05.2010

  • 12. mája 2010