Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta - Zasadnutie 17.06.2009

  • 17. júna 2009