Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta - Zasadnutie 20.05.2009

  • 20. mája 2009