Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta - Zasadnutie 10.03.2010

  • 10. marca 2010